[contact-form-7 id='4892' title='TOMcontactM']
מערכות מחשבים ותקשורת

טי. או. אם. מיישמת שרותי מיקור החוץ (Outsourcing) בקרב למעלה ממאה חברות עסקיות וארגונים  בישראל.
ביניהם משרדים, מפעלים, חברות מבוזרות, חברות בינלאומיות וכד'.

הצוות בחברה מנוסה ומיומן ומבטיח ללקוחות מענה איכותי ושירות מקצועי במגוון רחב של תחומים, כגון:

  •  שרתים
  • תקשורת נתונים
  • מערכות מידע ו ERP
  • תשתיות
  • טכנאים כ First level support – 3rd level support
  • מסדי נתונים
  • אבטחה

הניסיון המוכח והידע המקצועי, שנצבר, מביאים ליכולות מעולות לאחזקה מונעת וללפתרונות מקצועיים ועדכניים.

הטכנאים והמהנדסים, אנשי טי.או.אם  הינם בעלי הסמכות מקצועיות מטעם החברות המובילות בתחומן

ולכולם ניסיון מעשי בן חמש שנים ויותר.

הצהרת סודיות NDA

T.O.M מתחייבת לשמור על המידע אליו היא נחשפת מתוקף עבודתה על פי הסכם זה בסודיות מוחלטת, והיא מתחייבת להגביל את עובדיה ו/או מי שנשלח מטעמה באותה חובת סודיות החלה עליה. חל איסור מוחלט על T.O.M, עובדיה ו/או מי מטעמה להעביר מידע ממחשבי הלקוח לכל גורם אחר, ללא קבלת אישור הלקוח על כך מראש ובכתב.

• גיבוי תמידי
בכל רגע נתון עומדים לרשות לקוחותינו  אנשי מקצוע ותשתיות טכנולוגיות מיומנים, שהוכשרו להיענות לכל אתגר טכנולוגי בזמינות מלאה ובזמן תגובה מהיר.

צוות הגיבוי שלנו יודע להתמודד גם עם קריאות דחופות ומקרי חירום, מסוגל להחליף את אנשי המקצוע הקבועים המשרתים אותך ומוכשר למלא את מקומם מיידית, במקרי היעדרות בלתי צפויים או מתוכננים, כגון: חופשה, מחלה, שירות מילואים וכדומה.

• לקיחת אחריות
מודל השרות שלנו מבוסס על מסירות ורגישות להצלחת תפקוד ורציפות העבודה באתר הלקוח.
ולמעשה אנו לוקחים אחריות מלאה על תפקוד מערכות המחשבים, התשתיות והתקשורת.

הנח למקצוענים לעשות את עבודתם – כדי שארגונך יוכל להתמקד בסוג העשייה רציפה בה הוא מתמחה….