[contact-form-7 id='4892' title='TOMcontactM']
מערכות מחשבים ותקשורת

גיבוי עדכני ומהימן הינו בעל חשיבות עליונה לפעילות עסקית רציפה

ניתן לבצע גיבוי נתונים בכמה דרכים  :

1. גיבוי מקומי באתר הלקוח

א. על ידי חיבור דיסקים חיצוניים לממשק ה-USB באחד ממחשבי/שרתי מערכת המחשוב.
צורת גיבוי נפוצה, וזמינה אשר מצריכה לפחות שני דיסקים קשיחים אשר אחד מבינהם לסירוגין נמצא מחוץ לארגון.

הגיבוי מבוצע בעזרת תוכנת גיבוי יעודית לפי צרכי הארגון.

 ב. חיבור התקני NAS  

התקני NAS, מציעים כמה וריאציות של מערך דיסקים – 2 עד 8 דיסקים במכשיר אחד.
במכשיר שבו 2 דיסקים, הגיבוי מבצע גם צילום מראה בין שניהם, כך שישנו גיבוי כפול בזמן אמת.
במרבית המכשירים  שבהם 3 דיסקים ומעלה, ניתן לבצע החלפת דיסק גם בזמן שהמכשיר דלוק .

ג. טייפ – מדיה מגנטית, רגישה,איטית ומיושנת , עדיין נמצאת בארגונים רבים.

ד. מערך RDP בין שרתים – שרידות מקסימלית ע"י שימוש בCLASTER לשרתים קריטיים בארגון או מחוצה לו.

2.  גיבוי מחוץ לארגון

טי.או.אם מספקת גם שרות יחודי המאפשר גיבוי מערך המחשוב לענן.
הגיבוי מתבצע לרשת מאובטחת בארץ ובחו"ל.

חבר את ה NAS לגיבוי נוסף בענן מאובטח.

לפתרון גיבוי מחוץ לארגון ולתוכנית לחץ כאן