[contact-form-7 id='4892' title='TOMcontactM']
מערכות מחשבים ותקשורת

90397507

עם עובדות והצלחות לא מתווכחים

עם השנים הצוות המקצועי של טי.או.אם התנסה במגוון רחב של בעיות ואתגרים.
להלן  כמה דוגמאות לאתגרים שבוצעו ללא לשביעות רצון לקוחותינו.

 150

שדרוג מערכת ה- Exchange מגרסה 2003 ל- 2010, הטמעת מערכת גיבוי חדשה מבית סימנטק, שילוב של וירטואליזציה, לצורך שיפור יתירות וחיסכון בעלויות הבעלות על מערך המחשוב (TCO)
 • שיפור ביצועים ואמינות פלטפורמת המחשוב.
 • שיפור ממשק המשתמש.
 • ביטול מגבלת נפח תיבות הדואר במערכת ה- Exchange הישנה.
 • תמיכה מלאה וחלקה במכשירים ניידים דוגמת Samsung Galaxy,
 • ו- iphone.
 • שיפור יתירות המערכת.
 • יצירת מערכת גיבוי אמינה ויעילה.
 • חיסכון בעלויות חומרה.
 • חיסכון ניכר בהוצאות התחזוקה השוטפת של מערך המחשוב

galcon

שדרוג מערכת ה- Exchange מגרסה 2003 ל- 2010, הרחבת מערכת האחסון המרכזית, יישום מערכת ארכוב משופרת. שיפור יעילות ואמינות מערך הגיבוי.
 • שיפור יכולת הגישה לתיבת הדואר של משתמשים ניידים, דוגמת אנשי מכירות ואנשי שטח אחרים.
 • ניצול יעיל של מערכת אחסון מרכזית קיימת (שילוב עם חומרת שרת חדש).
 • שיפור דרמטי של יכולת הארכוב לצורך שליפה של מיילים ישנים במהירות וביעילות בעת הצורך.
 • ביטול מגבלת נפח תיבות הדואר במערכת ה- Exchange הישנה.
 • תמיכה מלאה וחלקה במכשירים ניידים דוגמת Samsung Galaxy, ו- iphone.
 • שיפור יתירות המערכת.
 • יצירת מערכת גיבוי אמינה ויעילה.
 • חיסכון בעלויות חומרה.
 • חיסכון ניכר בהוצאות התחזוקה השוטפת של מערך המחשוב.

 

hftsatos

העברת מערך שרתים מאכסון בענן לפלטפורמה וירטואלית באתר הלקוח על מנת לשפר את ביצועי המערכת והשרות.
 • שיפור הביצועים וזמני התגובה של מערכות המחשוב.
 • שחרור החברה מתלות בספק שרות גרוע וכתוצאה ישירה שיפור רמת השרות באופן דרמטי.
 • העברה מלאה של הגדרות המערכת והמידע למרות חוסר שיתוף פעולה של הספק.
 • זמני השבתה מינימליים.
 • הורדה משמעותית בעלויות השוטפות של תחזוקת מערך המחשוב בהפסטוס.
המקצוענים של חברת טי. או. אם ביצעו את הפרויקט לאחר תכנון מפורט שאושר ע"י הלקוח, כל יעדי הפרויקט הושגו במלואם לשביעות רצון מנהל המחשוב של הלקוח והמשתמשים

6465464

 

 

874_2673web

874_2674web

 

 

 

קישור שני אתרים של החברה באמצעות תקשורת אלחוטית.
 • יצירת תקשורת אלחוטית אמינה ומהירה בין שני אתרי החברה המרוחקים זה מזה כ- 1 ק"מ בקו אוירי.
 • יצירת תקשורת אלחוטית במרחב הציבורי תוך שמירה על סטנרטים גבוהים של אבטחת מידע.

חיסכון ניכר (סדרי גודל) בעלויות התקשורת מול האלטרנטיבה של קו תמסורת בעלות שנתיים של כ- 50,000 ₪ + מע"מ.

המקצוענים של חברת טי. או. אם ביצעו את הפרויקט במהירות וביעילות ולשביעות רצונו המלאה של הלקוח, החסכון שהושג היה אף גדול מהצפוי וההחזר על ההשקעה היה מהיר (תוך 4חודשים), החסכון השנתי השוטף של אלמה הינו 100,000 ₪ !!!!.